Witamy na naszej stronie internetowej.

Test i pomiary

Całkowita kontrola procesu i zmniejszone tolerancje są niezwykle ważne dla każdej technologii, w której pomiary są podstawową funkcją produktu.

Wszystkie płytki drukowane produkowane przez pandawill Circuits mogą być dostarczane zgodnie ze standardami IPC Class 2 lub 3, ale co ważniejsze, pandawill stosuje ściślejsze kontrole tolerancji, aby zapewnić, że wszystkie dostarczane produkty zapewniają ciągłość wymiarów fizycznych i wydajności elektroniki.

Specyfikacje IPC mogą czasami być niepokojąco szerokie i wybaczające dla produkcji płytek drukowanych, ale różnica między tolerancją górną i dolną może wynosić około 20% odchylenia. pandawill czuje, że jest to po prostu niewystarczająca kontrola i można jej całkowicie uniknąć, jeśli podejmie się odpowiednią ostrożność przy wyborze surowców i produkcji wielowarstwowych PCB.

Dla każdej płytki drukowanej dostarczonej przez pandawill Circuit dostarczamy kilkustronicowy obszerny raport jakości, który pokazuje wszystkie wymiary fizyczne, materiały, głębokości poszycia i potwierdzenie procesów.

Płytki są również dostarczane z przekrojem, jeśli jest to wymagane, aby pokazać budowę warstwy i wydajność wewnętrznego poszycia, a także próbkę lutowalności, która wskazuje na zwilżanie wykończenia do lutowania i odporność PCB na rozwarstwienie.

Każda pierwsza dostarczona partia zostanie poddana dodatkowej kontroli w biurze pandawill Circuits, a po zatwierdzeniu każde opakowanie jest oznaczone naszym logo.