Witamy na naszej stronie internetowej.

Kontrola przemysłowa

Istnieje kilka typów systemów sterowania stosowanych w produkcji przemysłowej, w tym systemy sterowania nadzorczego i gromadzenia danych (SCADA), systemy sterowania rozproszonego (DCS) i inne mniejsze konfiguracje systemów sterowania, takie jak programowalne sterowniki logiczne (PLC), często spotykane w sektorach przemysłowych i infrastruktury krytycznej.

Systemy ICS są zwykle używane w branżach takich jak elektryczność, woda, ropa naftowa, gaz i dane. W oparciu o dane otrzymane ze stacji zdalnych, zautomatyzowane lub sterowane przez operatora polecenia nadzorcze mogą być przekazywane do urządzeń sterujących stacji zdalnej, które są często nazywane urządzeniami polowymi. Urządzenia polowe sterują lokalnymi operacjami, takimi jak otwieranie i zamykanie zaworów i wyłączników, zbieranie danych z systemów czujników i monitorowanie lokalnego środowiska pod kątem warunków alarmowych.