Witamy na naszej stronie internetowej.

Medyczny

Nie ma sektora przemysłu, w którym wydajność i jakość płytek drukowanych są tak absolutnie krytyczne.

Pandawill Circuits i nasi partnerzy produkcyjni mają podstawową wiedzę na temat standardów i oczekiwań jakościowych wymaganych przez sektor medyczny, a my gwarantujemy wydajność i integralność płyt, które produkujemy i dostarczamy.

Obwody Pandawill oferują pełną gamę wykończeń do lutowania (w tym konwencjonalny HASL na bazie ołowiu, który jest dopuszczalny w zastosowaniach medycznych i krytycznych dla życia) oraz wszystkie materiały laminowane (w tym nominowanych producentów, jeśli jest to wymagane).

Znaczenie identyfikowalności płytek obwodów medycznych jest nadrzędne i jesteśmy w stanie zapewnić pełną ścieżkę audytu jakości i produkcji dla wszystkich dostarczonych płytek, w tym przekroje poprzeczne, próbki lutowalności i odcinki testowe, które wykazują odporność na rozwarstwienie podczas procesu montażu.

Nasze płytki drukowane są szeroko stosowane na całym świecie w zastosowaniach medycznych, a firma Pandawill zapewnia, że ​​każda dostarczona płytka jest najwyższej jakości i jest zaprojektowana / wyprodukowana w celu zapewnienia najwyższego poziomu wydajności i niezawodności.